Nábor 2018/19

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA 2018/19

NOVÝ PROJEKT PRO SPORTOVNÍ ROZVOJ DĚTÍ V BRNĚ

O PROJEKTU

Projekt „Sportovní přípravka“ je určený pro všechny děti, jejichž rodiče nevybrali pro své potomky konkrétní sport, nicméně chtějí, aby děti pravidelně sportovaly a všestranně se pohybově rozvíjely. Hlavním cílem je vytvoření kladného vztahu ke sportu a pohybu vůbec. Na základě naší dlouholeté sportovní a tréninkové praxe s dětmi, si plně uvědomujeme problémy dnešních dětí způsobené nedostatkem pohybu.

„Sportovní přípravka je cvičení pro děti od 3 do 7 let, při kterém se u dětí soustředíme na rozvoj pohybových schopností a dovedností a jejich celkový vztah ke sportu. Hlavní zásadou této přípravy je rozvíjet u dětí pohybovou všestrannost nenásilnou formou. Zároveň respektujeme jejich věk a pohybové možnosti.“

Obsahem každé tréninkové jednotky jsou běhy a skoky různých forem, základy gymnastické průpravy a úpolová cvičení zaměřená na rozvoj koordinace, obratnosti a flexibility. Do tréninku je zařazeno cvičení se širokou škálou cvičebních pomůcek a náčiní jako jsou různé druhy míčů a míčků, švihadel a překážek. Dále různé typy stabilizačních podložek pro zdokonalení dětské koordinace, rovnováhy a orientace v prostoru. Vše je vedeno odlehčenou a zábavnou formou, tak aby děti cvičení vnímaly jako hru a snáze si tak vytvořily pozitivní vztah ke sportu.

Ke stažení Bulletin o sportovní přípravce: sportovni-pripravka-bulletin-2016

Registrace – rezervace hodin najdete zde: https://registrace.nidoshinkan.cz